Pride-säsongen och HBTQI-personers rättigheter

Nu startar Pride-säsongen. Det är tid av glädje – och kamp. När jag sitter och funderar på hur världen ser ut i dag och hur HBTQI-personers rättigheter respekteras eller kränks tänker jag att förtryck kan se ut på så många olika sätt.

av: Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor

Vi har alla hört, och förfärats över, häxjakten på gaymän i Tjetjenien. Det rapporteras om kidnappningar, tortyr och mord, och de journalister som spridit nyheten hotas med repressalier. Talespersoner för den tjetjenska ledningen har viftat bort anklagelserna och sagt att de omöjligen kan stämma eftersom homosexualitet inte finns i Tjetjenien. Rysslands ledning är tyst. Och få av de utsatta vågar ge vittnesmål eftersom det homofoba klimatet är kompakt i Tjetjenien och så kallade hedersmord mot familjemedlemmar som misstänks vara gay inte är ovanliga. Amnesty har reagerat snabbt och kraftfullt mot rapporterna om det tjetjenska HBTQI-förtrycket. Totalt har vi fått in 450 000 underskrifter från alla kontinenter och den 2 juni överlämnas de till Rysslands regering i samband med manifestationer runtom i världen – även här i Stockholm. Vi samlas utanför Rysslands ambassad för en lunchmanifestation med tal och sång. Var med och stå upp för allas lika värde när vi gör en symbolisk överlämning av alla namn på personer som har skrivit under vår aktion. Läs mer i vårt Facebook-event. 

Olika typer av förtryck

Men förtryck kan också ta sig mer subtila former. I Japan är inte samkönade relationer kriminaliserade och hatbrott på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är ovanliga. Men detta betyder inte att skillnad inte görs. Det betyder inte att den som är gay eller transperson har samma rättigheter som andra. I själva verket vittnar HBTQI-personer i Japan om att diskrimineringen de möter är kompakt. De diskrimineras på arbetsmarknaden, i familjen, inom hälso- och sjukvården och i det offentliga livet. Homofoba attityder är djupt rotade i det japanska samhället och acceptansen för den som upplevs som avvikande är låg. Likformighet premieras – normbrytande bestraffas. Homofoba uttalanden från myndighetspersoner och politiker bidrar till det repressiva klimatet. Uttalandet från en ledamot i staden Ebinas stadsfullmäktige talar sitt tydliga språk: “Om onormala människor ökar kommer [vanliga] människor att utrotas … homosexualitet är onormalt.”

Kränkande krav

Och de snäva attityderna går hand i hand med brist på juridiskt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. De flesta distrikt i Japan saknar en heltäckande antidiskrimineringslagstiftning. Transpersoner har svårt att få tillgång till medicinskt nödvändig vård som hormonbehandling. Byte av juridiskt kön är möjligt men villkoras av en mängd kränkande krav: personen måste genomgå en könsoperation, måste visa att hen är steril, får inte vara gift, och så vidare. Många HBTQI-personer vågar inte vara öppna med sin läggning eller könsidentitet och vittnar därför om att de hamnar i ett socialt och känslomässigt utanförskap.

Nya attityder bland unga

Men det finns en bubblande dynamisk japansk HBTQI-rörelse, och den är på frammarsch! I synnerhet bland de unga växer andra attityder fram, och på senare år har klimatet börjat förändras. Nu finns det chans att påverka, och i den kampen ska vi delta. Förra året lämnade oppositionspartierna i Japan gemensamt in en proposition till parlamentet för att lagstifta mot diskriminering av HBTQI-personer. Det ledande partiet inrättade även en särskild kommitté för sexuell läggning och könsidentitet. Än har inget gått genom, men dessa initiativ ger hopp om lagstiftning på nationell nivå. Även på lokal nivå börjar det röra på sig – 2015 införde Shibuya-distriktet i Tokyo som första distrikt i landet en lokal förordning om jämställdhet, respekt för sexuell mångfald och vissa rättigheter för samkönade par. Andra distrikt i Tokyo följde efter, vilket visar att förändringar på lokal nivå kan få snöbollseffekter i andra delar av landet.

Förtryck kan se så olika ut. Men frihet från förtryck kan också ta sig många olika uttryck, och skilja sig från plats till plats, från individ till individ. I Japan finns det nu möjlighet att öppna dörren till ett mer inkluderande samhälle. Det kan bli ett samhälle som bygger på respekt för allas lika rättigheter och som firar, snarare än fördömer, mångfald. Var med och påverka. Kom till Amnestys tält under Pride och prata med oss.

17 maj, 2017