Japan – HBTQI-personer marginaliseras och diskrimineras Skriv under

I Japan diskrimineras fortfarande HBTQI-personer i hemmen, på jobbet, i utbildning och när det gäller tillgång till hälsovårdstjänster. Homofobiska uttalande från politiker bidrar till detta.

Amnesty uppmanar Japans regering att vidta åtgärder för att komma tillrätta med diskrimineringen.

Vid en första anblick kan situationen för HBTQI-personer i Japan verka tillfredsställande. Samkönade relationer mellan två samtyckande individer är inte kriminaliserat och våldsattacker mot enskilda och de som arbetar för HBTQI-personers rättigheter är ovanligt. En av Asiens största Prideparader hålls i Tokyo och ett ökande antal företag ger samma förmåner som gifta par får till samkönade relationer.

Verkligheten är dock en annan. HBTQI-personer utsätts för en diskriminering som genomsyrar deras dagliga liv.  De utsätts för diskriminering bland annat på arbetsplatser, i skolan, inom familjen samt inom hälso- och sjukvården. Många HBTQI-personer har svårigheter att få tillgång till eller ta del av medicinskt nödvändig vård, såsom hormonbehandling för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker och myndigheter bidrar med stor sannolikhet till att diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fortfarande är så utbredd.

“Om onormala människor ökar kommer [vanliga] människor att utrotas … homosexualitet är onormalt”. Masumi Tsuruhashi, medlem av stadsfullmäktige I Ebina City

Det leder till att många döljer sin identitet och avskräcks från att hävda sina rättigheter för att inte utmana de etablerade kultur- och samhällsramarna i de samhällen där de bor.

HBTQI-personer i Japan har väntat tillräckligt länge för att bli behandlade som jämställda. Det är dags att den japanska regeringen vidtar åtgärder för att stoppa diskrimineringen. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och  könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Aktionsperiod 19/5- 30/9

Prime Minister Shinzo Abe,

No one should live and love under the fear of discrimination because of their real or perceived sexual orientation or gender identity. I believe, in the face of love, everyone is equal and should be treated equally. Discrimination in any areas, including on the grounds of sexual orientation and gender identity, is prohibited under international human rights law and standards.

Japan, as the host country of the 2020 summer Olympics and Paralympics, has not taken sufficient measures to combat discrimination in line with its commitments under international law and the principle of non-discrimination, including on the ground of sexual orientation, enshrined in the Olympic Charter.

LGBT people in Japan have waited long enough to be treated as equals in your country. It’s time for the Japanese government to provide equal protection against discrimination in all areas, including sexual orientation and gender identity, at the national level.

I call on you to:
- Introduce comprehensive anti-discrimination legislation to provide equal protection against discrimination in all areas and on all grounds, including sexual orientation and gender identity;

- Recognize marriages between couples of the same sex, on the same basis and conferring all the same rights, as marriages between different-sex couples;

It’s time for the Japanese government to act up for fairness and equality. I therefore urge you to support a national bill for eliminating discrimination against LGBT people when it comes for your consideration.

Yours sincerely,

Skriv under här

PRIDE 2017: Japan - HBTQI-personer marginaliseras och diskrimineras

När du fyller i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid, och håller dig uppdaterad om vårt arbete. Du kan närsomhelst avböja att bli kontaktad igen. Vi följer PUL. Läs mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter.

När underskrifterna skickas till mottagaren syns bara ditt för- och efternamn.

* Obligatorisk uppgift.

Tack för att du agerar!

Din insats hjälper Amnestys arbete för att mänskliga rättigheter ska gälla alla - alltid.

18 maj, 2017