Polen  – Skärpt abortlagstiftning kan få allvarliga konsekvenser Skriv under

Under januari 2018 gick tusentals demonstranter ut på gator och torg runt om i Polen för att protestera mot ett regeringsförslag om skärpt abortlagstiftning.

Skriv under uppmaningen till Polens president och parlamentsledamöter att stoppa förslaget!

Polen har en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa. Idag är abort bara tillåtet om graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller incest, om kvinnans liv är i fara eller i fall då fostret är allvarligt skadat.

För mer än ett år sedan, i oktober 2016, vann polska flickor och kvinnor en stor seger när de efter massiva protester lyckades stoppa ett förslag som skulle ha inneburit ett nära nog totalt stopp för aborter.

Men nu överväger parlamentet återigen ett förslag som syftar till att ta bort möjligheten till abort om fostret är allvarligt eller dödligt skadat. Enligt officiell statistik från 2016 utförs 96 procent av aborterna med denna orsak som grund.

Om förslaget godkänns kommer det att innebära att kvinnor tvingas bära livsodugliga foster vilket utsätter kvinnorna för allvarliga hot mot deras  fysiska och psykiska hälsa.

Kvinnor som söker tillgång till laglig abort möter redan idag stora hinder. Ett av dem är den så kallade “samvetsklausulen” som tillåter läkare att vägra utföra behandlingar av religiösa skäl. I ett mycket uppmärksammat fall använde en läkare ”samvetsklausulen” när han vägrade en kvinna abort trots att fostret var mycket allvarligt skadat. Kvinnan tvingades genomlida hela graviditeten och födde ett barn som dog efter bara tio dagar. I en intervju sa kvinnan:  ”Det var läkarens medvetna beslut att vårt barn fick lida … Han ansåg att hans samvete var viktigare än mina rättigheter ”.

Underskrifterna på petitionen kommer att skickas till Amnestys polska sektion som i sin ordnar med överlämning till det polska parlamentet.

Aktionsperiod 8/2 – 2/3

President of Poland Andrzej Duda
Members of the Polish parliament

Sweden February 2018

Dear President Duda and Members of the parliament,

Allow me to express my deep concern about the proposed amendment to the 1993 Law on Family Planning that would further restrict an already limited access to abortion for Polish women.

If the amendment is approved it will have devastating consequences for for the rights of women and girls in Poland. Sexual and reproductive rights are human rights. They guarantee that everyone should be able to make their own decisions about their bodies; get accurate information about their health care options; and have access to sexual and reproductive health services, goods and information.

In order to comply with international human rights law, governments must provide access to abortion not just in theory but also in practice. States have a legal obligation to ensure that access to abortion is effectively available to women and girls and free from any barriers or unnecessary delays.

I therefore call on you to reject any further restrictions to the abortion law.

Kind regards,

Skriv under här

Polen  - Skärpt abortlagstiftning kan få allvarliga konsekvenser

När du fyller i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid, och håller dig uppdaterad om vårt arbete. Du kan närsomhelst avböja att bli kontaktad igen. Vi följer PUL. Läs mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter.

När underskrifterna skickas till mottagaren syns bara ditt för- och efternamn.

* Obligatorisk uppgift.

Tack för att du agerar!

Din insats hjälper Amnestys arbete för att mänskliga rättigheter ska gälla alla - alltid.

8 februari, 2018