Mer om Amnesty

Amnesty International består av människor runt om i världen som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Vi är en global rörelse med 2 miljoner medlemmar och givare varav drygt 100 000 finns i Sverige. Under ett år agerar ytterligare 5 miljoner människor runt om i världen.

Amnesty Internationals arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Arbetet handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

Läs mer om Amnesty Internationals arbete på www.amnesty.se

11 februari, 2015