Israel/OPT – Cirkusartist frihetsberövad på obestämd tid Skriv under

Israeliska myndigheter anser att Mohammad Faisal Abu Sakha, palestinsk cirkusartist och lärare, är ett hot mot säkerheten och han hålls frihetsberövad på obestämd tid sedan december 2015.

Amnesty uppmanar Israel att frige Muhammad Faisal Abu Sakha eller åtala honom för brottsliga handlingar i lagens mening och snarast ställa honom inför rätta i en korrekt rättegång.

Uppdatering 19/6:
Den 12 juni förlängde militärdomstolen i Ofer Mohammad Sakhas häktningsorder med ytterligare tre månader. Sakhas advokat har lämnat in en överklagan mot beslutet.

Mohammad Faisal Abu Sakha började studera vid den palestinska cirkusskolan i Bir Zeit på Västbanken år 2007 och fyr år senare blev han en av dess artister. Abu Sakha har också  specialiserat sig på att arbeta med barn med inlärningssvårigheter.

Den 14 december 2015 greps han av israeliska soldater vid Za’atara checkpoint nära Nablus när han var på väg till sitt arbete. Sedan den dagen hålls Muhammad Abu Sakha fängslad utan åtal eller dom enligt en så kallad administrativ häktningsorder. På obestämd tid kan denna order förlängas med sex månader i taget. Ordern har förnyats två gånger, senast den 11 december 2016. Den militära åklagaren hävdar att Mohammad Abu Sakha utfört illegala aktiviteter för PFLP  – Folkfronten för Palestinas befrielse men har inte kunnat presentera information om dessa aktiviteter.

Vid en utfrågning den 5 december 2016 i Israels Högsta domstol sa domarna till advokaten att de ansåg att de hemliga “bevis” som israeliska säkerhetstjänsten, ISA, tillhandahållit motiverade ISA:s påstående om att Abu Sakha utgör ett “hot mot staten Israels säkerhet”. Enligt advokaten har det dock inte lagts fram något nytt material sedan december 2015. Systemet för administrativt häkte gör att varken Muhammad eller hans advokat kan granska “bevisen” och därför inte heller försvara sig mot dem. Detta bryter mot en central princip för en rättvis rättegång.

Mohammad Abu Sakha hålls fängslad i Ketziotfängelset inne i Israel i strid med Fjärde Genevekonventionen. Konventionen stadgar att fångar från det ockuperade området måste hållas fängslade inom det området. Abu Sakhas familj måste ansöka om tillstånd för att besöka honom men har nekats av “säkerhetsskäl” flera gånger.

Mohammad Abu Sakha är bara en av hundratals palestinier som hålls administrativt frihetsberövade.

Skicka en hälsning till Mohammad!

Aktionsperiod 1/6 – 30/6

Military Judge Advocate General
Brigadier General Sharon Afek
Hakirya, Tel Aviv
Israel

Email: Mag@idf.gov.il

Sweden June 2017

Dear Judge Advocate General,

Allow me to draw your attention to the case of Mohammad Faisal Abu Sakha, administratively detained since December 2015 without charge or trial. Several hundreds of other Palestinians are also in administrative detention without charge or trial.

I call on the authorities to release Mohammad Faisal Abu Sakha and all other administrative detainees or charge them with a recognizable criminal offence and try them fairly and promptly.

I also urge the authorities to end the practice of administrative detention as it amounts to cruel, inhuman and degrading treatment, given the detainee’s inability to know why they are being detained or when they will be released.

Finally, in light of requierments under the Fourth Geneva Convention, I urge you to ensure that Mohammad Abu Sakha is transferred to a prison in the West Bank.

Regards,

Skriv under här

Israel/OPT - Cirkusartist frihetsberövad på obestämd tid

När du fyller i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid, och håller dig uppdaterad om vårt arbete. Du kan närsomhelst avböja att bli kontaktad igen. Vi följer PUL. Läs mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter.

När underskrifterna skickas till mottagaren syns bara ditt för- och efternamn.

* Obligatorisk uppgift.

Tack för att du agerar!

Din insats hjälper Amnestys arbete för att mänskliga rättigheter ska gälla alla - alltid.

1 juni, 2017