Iran: “Att döda en oskyldig person är som att döda alla människor i världen.”

– Ahmadreza Djalalis brev till Ayatolla Larijani 30 dec 2017

av Andrea Bodekull, Amnesty International

Ahmadreza Djalali, som dömdes till döden den 21 oktober 2017 anklagad för spionagebrott fortsätter att kämpa för sitt liv. I ett brev till chefen för Irans rättsväsende, Ayatolla Sadeg Larijani, skriver han om hur den iranska underrättelsetjänsten fabricerat bevis och utövat påtryckningar på rättsväsendet. I tolv detaljerade punkter bemöter han anklagelserna som riktats mot honom.

Ahmadreza skriver i brevet bland annat om hur de manipulerat ett filmat förhör som gjordes under hot och psykiska påtryckningar. Hans svar och förklaringar har ersatts med en berättarröst som enligt Ahmadreza är en lång rad av lögner, falska och grundlösa anklagelser, många av dem också motsägelsefulla.

Som ett bevis för sin oskuld pekar Ahmadreza på det faktum att efter sju månaders förhör och utredning friade utredarna honom från anklagelsen att ha agerat mot nationens säkerhet.. Trots det återtogs anklagelsen några veckor senare av Teherans biträdande åklagare, som aldrig träffat och förhört Ahmadreza.

Ahmadreza tar också upp rättegångsprocessen där dödsdomen bekräftades av Högsta domstolen efter en inkorrekt och mycket kort process. Normalt brukar det ta flera månader, ibland mer än ett år, för en dödsdom att granskas och bekräftas. I hans fall tog det bara ett par dagar. Han frågar sig hur domstolen på den korta tiden hann gå igenom omkring 500 sidor, däribland 300 på engelska från försvarets sida, och analysera dem ur alla aspekter.

Det har påståtts i anklagelserna att Ahmadreza Djalali arbetade för den israeliska regeringen som sedan skulle ha hjälpt honom att få uppehållstillstånd i Sverige. Det tillbakavisar han bestämt och hänvisar till att han fått sitt permanenta uppehållstillstånd helt enligt de regler som gäller för den som doktorerat från ett svenskt universitet.

Ahmadreza avslutar sitt brev till Ayatolla Larijani med att vädja om en översyn av fallet av ett team med erfarna och oberoende domare och tekniska experter och påminner ayatollan om vad Koranen säger: “Att döda en oskyldig person är som att döda alla människor i världen.”

Här kan du läsa hela brevet

Djalali letter to Ayatollah Sadeq Larijani

och här kan du  skriva under aktionen

 

30 januari, 2018