Förbättrade arbetsvillkor på palmoljeplantagen

Vårt arbete har gett resultat! Efter Amnesty Internationals påtryckningar har företaget Wilmar nu infört en åtgärdsplan för att komma åt de allvarliga människorättskränkningar som har pågått på deras palmoljeplantage. 

Text av Kathleen McCaughey, sakkunnig företagsansvar Amnesty International

Vid årsskiftet kunde Wilmar rapportera att:

  • De kvinnliga arbetarna har fått tillsvidareanställningar
  • Minimilönen är garanterad
  • Åtgärder har vidtagits för att få stopp på barnarbete
  • Arbetarna har fått skyddsutrustning

Det här är ett steg i rätt riktning för att komma åt de systematiska kränkningarna på plantagen. Och Amnestys arbete har helt klart varit avgörande.

När Amnesty granskade situationen för arbetarna vid de 7 palmoljeplantagen i Indonesien 2016, fann vi att de utsattes för förskräckliga övergrepp, bland annat:

  • Barn mellan 8 och 14 år som utförde tungt och farligt arbete
  • Systematisk diskriminering av kvinnor med mycket osäkra anställningar, långa arbetsdagar och extremt låga löner
  • Ingen skyddsutrustning vid användning av det giftiga ogräsmedlet parakvat

Rapporten, The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names, var startskottet för Amnestys arbete med att få stopp på människorättskränkningar på palmoljeplantagen. Amnestys supportrar hörde av sig till Wilmar International, företaget som driver palmoljeplantagen och som är världens största odlare av palmolja. Supportrarna hörde även av sig till de globala företagen som köper palmolja från Wilmar, till exempel Colgate-Palmolive, Kellogg´s, Mondeléz, Nestlé, Procter&Gamble, Reckitt Benckiser och Unilever.

Vi skrev brev, twittrade och demonstrerade och det gav effekt. Men vi är inte klara. 

Wilmars åtgärdsplan utelämnar tyvärr andra viktiga frågor. De hänvisar inte till att de begått allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och erbjuder därför ingen kompensation till de som drabbats. Till exempel finns det arbetare som har för höga gifthalter i blodet, på grund av att de har använt farliga kemikalier utan skyddsutrustning. De har nu fått bättre skyddsutrustning, men ingen kompensation för att deras skador. Kravet om kompensation för de drabbade är den fråga som Amnesty nu fortsätter att driva.

20 februari, 2018