Argentina – aktivist utsatt för påtvingat försvinnande Skriv under

Santiago Maldonado sågs senast den 1 augusti 2017 när han flydde undan regeringsstyrkor efter sammanstötningar i samband med en markkonflikt i södra Argentina.

Amnesty befarar att Santiago Maldonado utsatts för påtvingat försvinnande och uppmanar myndigheterna att vidta åtgärder för att lokalisera honom.

Den 13 mars 2015 återkrävde en grupp urfolk, mapuches, ett landområde i departementet Cushamen, nära staden Esquel, i Chubut-provinsen, Argentina. En ranch som ägs av det multinationella företaget Benetton ligger på marken, och samma dag lämnade ett företag som ägs av familjen Benetton in ett klagomål in till de lokal myndigheterna om eventuellt olaga intrång på marken.

Amnesty International och andra organisationer rapporterade under 2016 om den ökande utpekningen och förföljelsen av mapuchefolken. Myndigheterna i Argentina har kallat deras territoriella krav för ett  ”hot mot den sociala tryggheten”. I början av januari 2017 blev det sammanstötningar i mapuchesamhället Pu Lof i Chubut-provinsen mellan säkerhetsstyrkor och mapuches som ledde till att många skadades och omkring tio personer greps.

På morgonen den 1 augusti 2017 blev det återigen en konfrontation när ett stort antal medlemmar i Gendarmería Nacional Argentina, GNA, en militära regeringsstyrka – i strid med lagen och och med våld – gick in i Pu Lof. Enligt uppgift sköt GNA med bly- och gummikulor och brände många familjers ägodelar.

Santiago Maldonado, en 28-årig aktivist som anlänt dagen innan för att hjälpa samhället med deras talan för att återkräva marken, saknas sedan dess. Han sågs senast på flykt undan GNA. Ögonvittnen har berättat att uniformerade män från GNA började skjuta vilket ledde till att många började springa mot en närliggande flod. De säger att de såg Santiago Maldonado springa för att söka skydd och sedan hörde två GNA-män ropa: “vi har en” och “du är gripen”. En person rapporterade hur en grupp gendarmer försökte dölja någon som fördes in en i lastbil men ingen har kunnat identifiera vem det var. De som bor i Pu Lof säger dock att ingen av deras egna som var närvarande den dagen är försvunnen.

Trots upprepade försök att lokalisera Santiago Maldonado har myndigheterna hittills inte gett någon information om var han finns eller vilka åtgärder de vidtagit för att hitta honom. FN:s kommitté mot tvångsförsvinnanden har begärt information om Santiago Maldonado, samt en noggrann utredning om vad som hänt.

Aktionsperiod 26/9 – 18/10

Ministerio de Seguridad de la Nación
Sra. Patricia Bullrich
Gelly y Obes 2289
C1425EMA.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Email: privadaum@minseg.gob.ar

Suecia septiembre 2017

Sra. Ministra:

Permítame expresar honda preocupación por la seguridad de Santiago Maldonado, cuyo paradero se desconoce desde el 1 de agosto pasado. Fue visto por última mientras huía del operativo de la GNA en la comunidad Pu Lof en Resistencia ese mismo dia.

Pido a las autoridades que adopten todas las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado de forma urgente.

Se debe iniciar inmediatamente investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos perpetrados el 1 de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia, hacer públicos sus resultados y lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la justicia.

Además, pido que se adopten medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, con su plena participación, y que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad Lof Cushamen del pueblo mapuche.

Atentamente,

Översättning:
Låt mig uttrycka djup oro för Santiago Maldonado säkerhet vars vistelseort är okänd sedan 1 augusti. Han sågs senast när han flydde undan en GNA-operation i samhället Pu Lof i Resistencia samma dag.

Jag ber myndigheterna att snarast vidta alla nödvändiga åtgärder för att lokalisera Santiago Maldonado.

Omedelbara och opartiska undersökningar av de händelser som begicks den 1 augusti i Pu Lof-samhället i Resistencia bör omedelbart inledas, resultatet offentliggöras och de ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna måste ställas till svars.

Dessutom uppmanar jag myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda Mapuche-samhället Pu Lof i Resistencia, med deras deltagande, och att ge en varaktig lösning på det territoriella kravet från mapuchefolket i Lof Cushamen.

Skriv under här

Argentina - aktivist utsatt för påtvingat försvinnande

När du fyller i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid, och håller dig uppdaterad om vårt arbete. Du kan närsomhelst avböja att bli kontaktad igen. Vi följer PUL. Läs mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter.

När underskrifterna skickas till mottagaren syns bara ditt för- och efternamn.

* Obligatorisk uppgift.

Tack för att du agerar!

Din insats hjälper Amnestys arbete för att mänskliga rättigheter ska gälla alla - alltid.

26 september, 2017