Amnesty välkomnar att tiggeriförbud i Vellinge stoppas

Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat att det inte kan bli något tiggeriförbud i Vellinge i Skåne. Amnesty International välkomnar beslutet, vilket går i linje med rådande människorättsprinciper. Enligt förvaltningsrätten har Vellinge kommun inte visat att tiggeriet medfört sådana olägenheter eller störningar att ett förbud är befogat, och det kan därför inte godtas.

Amnesty har tagit starkt avstånd från förbud mot tiggeri, eftersom sådana förbud såväl kriminaliserar fattigdom som brukar leda till ytterligare stigmatisering av de mest utsatta. Att förbuden riktar sig mot utsatta romer gör också att de måste ses som diskriminerande. I en kontext av antiziganism och misstänkliggörande av den romska gruppen blir sådana repressiva åtgärder extra allvarliga.

– Att förbjuda människor från att offentligt uttrycka sin nöd och be om hjälp strider mot en mängd centrala människorättsprinciper. I stället för att angripa fattigdomen straffar sådana förbud de fattiga, vilket aldrig kan överensstämma med ett rättighetsbaserat arbetssätt, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty International, svenska sektionen.

– Nu har två rättsliga instanser, först länsstyrelsen och sedan förvaltningsrätten, konstaterat att tiggeri inte kan förbjudas på de grunder Vellinge presenterade. Låt oss hoppas att frågan om att införa tiggeriförbud i Sverige nu kan begravas en gång för alla, säger Johanna Westeson.

För frågor kontakta Johanna Westeson; 072 382 12 29, johanna.westeson@amnesty.se

8 februari, 2018