Uttryck

Aktionsperiod 24/10 – 7/11

Den burundiske journalisten Jean Bigirimana saknas ännu, snart tre månader efter att han den 22 juli greps av vad som tros ha varit personal från Burundis säkerhetsstyrkor (SNR). Trots att både hans familj och arbetsgivare försökt hitta honom vet ingen var han finns.

Jean Bigirimana arbetade tidigare för radiostationen Rema FM, med nära band till det styrande partiet. I juni lämnade han det arbetet för att istället börja på tidningen Iwacu, en av de sista oberoende tidningarna som arbetar inne i Burundi.

Iwacu har genomfört en egen undersökning av Jean Bigirimana försvinnande i det område där han sågs senast. De fick hjälp av polisen och utredare från den nationella oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter. Undersökningen ledde till upptäckten av två ruttnande kroppar i Mubarazifloden. Efter att Jean Bigirimanas fru ombetts att hjälpa till att identifiera offren konstaterades att hennes make inte var ett av dem.

Iwacu misstänker att Bigirimanas påtvingade försvinnande har att göra med hans arbete som journalist. Dussintals journalister har flytt Burundi och många har upphört med sitt arbete efter att regeringsstyrkor förstörde fyra stora oberoende mediehus i Bujumbura i efterdyningarna av den misslyckade statskuppen i maj 2015. Det skedde efter flera försök av myndigheterna att tysta medierna före och under massprotester mot president Pierre Nkurunziza beslut att söka en tredje mandatperiod som president.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har dokumenterat flera fall av påtvingade försvinnanden i Burundi.

H.E Pierre Nkurunziza
Présidence de la République du Burundi
Boulevard de l’Indépendance
Bujumbura
Burundi

Sweden 24 October 2016

Your Excellency,

Allow me to express my concern that journalist Jean Bigirimana may have been subjected to enforced disappearance. He was last seen on 22 July when he was taken by people believed to have been members of the National Intelligence Service.

I call on the authorities to thoroughly, independently and impartially investigate the disappearance of Jean Bigirimana, and I Your Excellency to ensure that journalists are efectively protected against any threat, attack, intimidation or harassment. 2

I also call on the authorities to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances.

Respectfully,

Skriv under här

Burundi - journalist saknas fortfarande

När du fyller i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid, och håller dig uppdaterad om vårt arbete. Du kan närsomhelst avböja att bli kontaktad igen. Vi följer PUL. Läs mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter.

När underskrifterna skickas till mottagaren syns bara ditt för- och efternamn.

* Obligatorisk uppgift.

Tack för att du agerar!

Din insats hjälper Amnestys arbete för att mänskliga rättigheter ska gälla alla - alltid.

24 oktober, 2016

En summering av landavsnittet om Palestina från Amnestys årsrapport 2015/2016.

De palestinska myndigheterna på Västbanken och Hamas, som styr på Gazaremsan, begränsade yttrandefriheten bland annat genom att gripa och fängsla kritiker och politiska motståndare. Tortyr och annan misshandel av fångar har varit fortsatt vanligt förekommande både i Gaza och på Västbanken. Kvinnor och flickor utsattes för diskriminering och våld, en del av dem blev offer för så kallade ”hedersmord” begångna av manliga släktingar. Domstolar både i Gaza och på Västbanken utdömde dödsstraff, inga avrättningar rapporterades ha ägt rum.

Bakgrund

Förhandlingarna mellan Israel och den palestinska regeringen gick fortsatt trögt under året. Under årets tre sista månader ökade de palestinska protesterna mot den israeliska ockupationen, liksom antalet angrepp utförda av palestinier mot israeliska styrkor och civilpersoner. Mot detta svarade israeliska trupper och polisstyrkor med dödligt våld.

FLygfoto av Aa-Tannur, Rafah, Gaza

© Media Town/Amnesty International

Bildtext: De egyptiska myndigheterna begränsade hårt framkomligheten genom Gazas enda alternativa väg till världen genom att hålla gränsövergången vid Rafah stängd under nästan hela året.

Godtyckliga gripanden och fängslanden

Säkerhetstjänster på Västbanken grep och fängslade godtyckligt kritiker, däribland anhängare till rivaliserande politiska organisationer.

Bristfälliga rättegångar

Både på Västbanken och i Gaza underlät såväl politiska som rättsliga myndigheter att säkerställa grundläggande juridiska rättigheter, så som snabb tillgång till juridisk rådgivning och rätt till åtal eller frigivning. I Gaza fortsatte Hamas militärdomstolar att döma åtalade i bristfälliga rättegångar, där vissa dömdes till döden.

Tortyr och annan misshandel

Palestinsk polis och andra säkerhetsstyrkor på Västbanken, liksom Hamas polis och andra säkerhetsstyrkor i Gaza, fortsatte att tortera och på andra sätt misshandla fångar utan risk för straff. I bägge områdena fanns barn med bland offren.

Yttrande-, förenings- och mötesfrihet

Den nationella enhetsregeringen och Hamas begränsade allvarligt yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten på Västbanken och i Gaza. Säkerhetsstyrkorna i bägge områdena upplöste demonstrationer, ibland med övervåld. De gav sig också på journalister som rapporterade från demonstrationerna, förstörde deras utrustning och trakasserade dem och sociala medier-aktivister, bland annat genom att återkommande kalla in dem till förhör.

Övervåld

Säkerhetsstyrkor anklagades för att ha använt övervåld för att upplösa demonstrationer och då de försökt genomföra gripanden, både på Västbanken och i Gaza.

På Västbanken använde polisen och säkerhetstjänsten våld för att upplösa en fredlig demonstration där demonstranterna blev sparkade och slagna med gevärskolvar.

Övergrepp begångna av väpnade grupper

Palestinska väpnade grupper i Gaza sköt vid några tillfällen urskillningslösa raketer mot Israel, inga dödsfall orsakades. Även om Hamas-myndigheterna förhindrade raketbeskjutningar i de flesta fall, åtalades aldrig de ansvariga.

Även om de flesta av de palestinska angripare som knivhögg, sköt och utförde andra attacker mot israeler på Västbanken och i Israel, och som dödade 21 civila israeler och en amerikansk medborgare under året, inte tillhörde palestinska väpnade grupper, hyllade dessa grupper ofta attackerna.

Straffrihet

Ett klimat av straffrihet har fortsatt. Myndigheterna har återigen underlåtit att utreda fall av rättsstridigt dödande, däribland avrättningar samt andra misstänkta krigsförbrytelser utförda av Hamas militära gren och andra väpnade palestinska grupper under konflikter med Israel 2014 och dessförinnan. Inte heller ställdes de personer som var ansvariga för att ha torterat eller på andra sätt misshandlat fångar, eller som använt övervåld mot demonstranter, till svars.

En israelisk polis tittar ut över palestinier som ber på en ockuperad gata i östra Jerusalem

© Amnesty International

Bildtext: På Västbanken ökade spänningarna mellan palestinier och israeler, framförallt från september, då Israel ytterligare begränsade palestiniernas möjligheter att ta sig till al-Aqsamoskéen i Jerusalem vilket ledde till ett stegrande antal protester och sammandrabbningar mellan palestinska demonstranter och israeliska styrkor.

Kvinnors rättigheter

Kvinnor och flickor blev fortsatt diskriminerade, såväl rättsligt som i praktiken, och fick otillräckligt skydd mot sexuellt våld och annat våld, däribland så kallade ”hedersmord”. Minst 18 kvinnor och flickor rapporterades ha fallit offer för den typen av mord under året.

Dödsstraff

Dödsstraffet var fortfarande i bruk för mord och andra brott. Domstolar på Västbanken utdömde tre dödsstraff; domstolar i Gaza minst tio. Inga avrättningar ägde rum.

Läs hela landavsnittet: Palestina 2015/2016
Läs mer om årsrapporten: Amnestys årsrapport 

 

19 oktober, 2016

En summering av landavsnittet om Israel och de ockuperade palestinska områdena från Amnestys årsrapport 2015/2016. 

På Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, dödades civila palestinier, däribland barn, rättsstridigt av israeliska styrkor. Styrkorna grep också tusentals palestinier som protesterade mot eller på annat sätt motsatte sig Israels fortsatta militära ockupation. Tortyr och annan misshandel har fortsatt varit utbrett och har kunnat begås med straffrihet.

Bakgrund

Relationerna mellan Israel och Palestina har varit ansträngda under året. Trots internationella ansträngningar återupptogs inte de israelisk-palestinska förhandlingarna. Från oktober trappades våldet upp markant. Palestinier, till största delen enskilda individer utan koppling till väpnade grupper, angrep israeliska styrkor och civila både i Israel och på Västbanken. Israeliska styrkor besvarade attackerna och protesterna med dödligt våld.

Rörelsefrihet – Blockaden av Gaza och restriktionerna på Västbanken

Israeliska styrkor upprätthöll land- sjö och luftblockaden av Gaza som varit i kraft sedan 2007 och som utgjort en kollektiv bestraffning av områdets 1,8 miljoner invånare. Israel kontrollerar flödet av människor och varor till och från Gaza.

Godtyckliga gripanden och fängslanden

Myndigheterna fängslade tusentals palestinier från de ockuperade områdena, de flesta sattes i fängelser i Israel, i strid med internationell rätt. Hundratals hölls frihetsberövade utan åtal eller rättegång. En del av de frihetsberövade företog långa hungerstrejker i protest mot detta.

Khalida Jarrar står bakom fem mikrofoner på ett podium

© Addameer Prisoner Support and Human Rights Association

Bildtext: Palestinier från de ockuperade områdena som åtalats ställdes inför rätta i bristfälliga rättegångar i militärdomstolar. Den palestinska parlamentarikern Khalida Jawar dömdes i december till 15 månaders fängelse och böter efter att ha erkänt sig skyldig i utbyte mot strafflindring – de bristfälliga förhandlingarna inför militärdomstol hade då pågått i flera månader.

Tortyr och annan misshandel

Israelisk militär och polis, liksom anställda vid Israels interna säkerhetstjänst (ISA), torterade och misshandlade palestinska fångar, däribland barn, framför allt i samband med gripande och förhör. Tortyrmetoderna inkluderade slag med batonger, örfilar, kvävning, att hålla fångar i bojor under lång tid, stresställningar, berövande av sömn samt hot.

Rättsstridigt dödande

Israeliska soldater och polis dödade minst 124 palestinier från de ockuperade områdena på Västbanken inklusive Östra Jerusalem, 22 på Gazaremsan och 10 i själva Israel under året. Många av de dödade, däribland barn, tycks ha falligt offer för rättsstridigt dödande.

Utomrättsliga avrättningar

Vissa palestinier tycks ha fallit offer för utomrättsliga avrättningar. Bland dem finns Fadi Alloun, som israeliska styrkor sköt ihjäl den 4 oktober i Jerusalem, Dania Ershied, 17, och Sa’ad al-Atrash, som israeliska styrkor sköt till döds i Hebron den 25 respektive 26 oktober, samt Abdallah Shalaldah som dödades av israeliska hemliga säkerhetsstyrkor den 12 november på al-Ahlisjukhuset i Hebron.

Övervåld

Israeliska styrkor, däribland hemliga specialförband, använde oproportionerligt och dödligt våld mot demonstranter både på Västbanken och på Gazaremsan; många dödades, bland annat 43 personer under årets sista kvartal, och tusentals skadades av gummiklädda metallkulor och skarp ammunition. Även om många av demonstranterna kastade stenar eller andra projektiler utgjorde de i de flesta fall inget hot mot de välskyddade israeliska soldaternas liv då de sköts.

Två israeliska soldater står vid checkpoint 56 i staden Hebrons gamla stad.

© Amnesty International

Bildtext:Israeliska styrkor fortsatte att upprätthålla en “buffertzon” innanför Gazas landgräns mot Israel och har skjutit skarpt mot palestinier som gått i eller närmat sig den. De israeliska styrkorna etablerade nya barrikader, särskilt i östra Jerusalem och Hebron.

Yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet

Israeliska militärorder som förbjuder icke-godkända demonstrationer på Västbanken utnyttjades för att undertrycka palestinska protester och fängsla aktivister. Vid flera tillfällen har journalister som rapporterat från demonstrationer eller andra händelser på Västbanken angripits eller skjutits av israelisk polis och militär. Fler än 250 demonstranter och demonstrationsorganisatörer greps mellan oktober och december.

Rätten till bostad – tvångsvräkningar och rivningar

På Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, rev israeliska styrkor minst 510 palestinska hem och andra byggnader som hade byggts utan israeliska tillstånd, något som i praktiken är omöjligt att få. Härigenom tvångsvräktes över 610 personer. De tvångsvräkte även över 120 personer genom att riva eller obeboeliggöra minst 19 hem till palestiniska familjer som utfört attacker mot israeler. I Område C på Västbanken, som står under total israelisk kontroll, levde ett stort antal beduin- och herdesamhällen fortsatt under hot om tvångsförflyttning.

Bosättarvåld

Israeler bosatta i illegala bosättningar på det ockuperade Västbanken utförde frekventa attacker mot civila palestinier och deras egendom, ibland i närvaro av israeliska soldater eller poliser som inte ingrep mot attackerna.

Straffrihet

I juni publicerade FN:s oberoende undersökningskommission om konflikten på Gazaremsan år 2014 sin rapport. I den dokumenteras Israels och palestinska väpnade gruppers krigsförbrytelser under den 50 dagar långa konflikten och kommissionen uppmanar till ansvarsutkrävande för brotten. Israel tillbakavisade FN:s uppgifter och fortsatte med sina militära utredningar, men dessa var inte oberoende och skipade inte rättvisa.

Våld mot kvinnor och flickor

Det har kommit nya rapporter om våld mot kvinnor, särskilt inom den palestinska delen av befolkningen i Israel. Enligt aktivister har minst 18 kvinnor mördats i Israel, i de flesta fall av en partner eller av familjemedlemmar. En del av dem dödades efter att de vänt sig till polisen för att få skydd.

Flyktingar och asylsökande

Myndigheterna fortsatte att neka asylsökande, av vilka över 90 procent kommer från Eritrea eller Sudan, tillgång till en korrekt prövning om rätten till flyktingstatus. Endast en handfull av de tusentals eritreaner och sudaneser som hade ansökt om asyl beviljades detta och myndigheterna fortsatte att utöva påtryckningar mot många, inklusive frihetberövade personer i Holot, för att de skulle lämna Israel “frivilligt”. I slutet av november hade över 2 900 asylsökande gått med på ett sådant “frivilligt återvändande”.

Asylsökare protesterar inifrån flyktinganläggningen i Holot. Bakom galler håller en person upp en skylt "Flyktingar är inte kriminella".

© Haim Schwarczenberg

Bildtext: Myndigheterna fortsatte att neka asylsökande, av vilka 90 procent kommer från Eritrea eller Sudan, tillgång till en korrekt prövning om rätten till flyktingstatus. Vid slutet av året hölls över 4200 personer frihetsberövade i anläggningen Holot.

Vapenvägrare

Minst fyra vapenvägrare fängslades. Bland dem fanns Edo Ramon som fängslades vid ett flertal tillfällen från och med mars månad för att han vägrat tjänstgöra i den israeliska armén.

Läs hela landavsnittet: Israel och de ockuperade palestinska områdena 2015/2016
Läs mer om årsrapporten: Amnestys årsrapport

18 oktober, 2016

Uppdatering 20/10

Tack till alla som agerat för Zeinbab Sekaanvand.

Goda nyheter!  
Den överhängande risken för att Zeinab Sekaanvand ska avrättas är för stunden över. Hon har nu fått en ny advokat som förbereder en ansökan om en ny rättegång. Dock kvarstår dödsdomen tills den nya rättegången godkänts av myndigheterna. Vi fortsätter påtryckningar för att domen ska upphävas och att hon får en korrekt rättegång. Skriv under det nya vädjandet!

 


 

En ung iransk kurdisk kvinna, Zeinab Sekaanvand Lokran, riskerar att avrättas.
Den idag 22-åriga Zeinab greps i februari 2012 på en polisstation efter att ha “erkänt” mordet på sin make. Erkännandet kom efter 20 dagars misshandel och tortyr på polisstationen.

I oktober 2014 drog Zeinab Sekaanvand tillbaka sitt erkännande. Hon berättade att det var makens bror som hade begått mordet och att han även våldtagit henne flera gånger. Brodern hade tvingat henne att ta på sig mordet mot löfte att han skulle förlåta henne (under islamisk lag har mordoffrets anhöriga befogenhet att förlåta gärningspersonen mot ekonomisk ersättning). Domstolen utredde inte det nya uttalandet utan förlitade sig på det tidigare erkännandet.

Zeinab Zekaanvand dömdes till döden – 17 år gammal.

Zeinab var 15 år när hon rymde hemifrån för att gifta sig. Hon såg giftermålet som enda utvägen till ett bättre liv, men kort efter giftermålet började maken misshandla henne. Vid flera tillfällen polisanmälde hon misshandeln men inga utredningar genomfördes. Hon försökte återvända till sin familj men hennes föräldrar ville inte kännas vid henne.

En läkarundersökning visar att Zeinab Sekaanvand lider av en depression men hon har inte fått vård i fängelset. Förra året gifte hon sig med en medfånge och blev gravid. Hon informerades då om att avrättningen skulle skjutas upp till efter barnets födelse. Den 30 september födde hon ett dödfött barn på ett sjukhus utanför fängelset. Enligt läkarna hade barnet dött på grund av chock två dagar tidigare, samma dag som hennes cellkamrat förts iväg för avrättning. Dagen efter förlossningen fördes Zeinab tillbaka till fängelset, hon har inte fått någon eftervård.
Läs mer på Amnesty.org (text på engelska)

 

Skicka ett mejl

Eftersom avrättningen kan ske väldigt snart ber vi er att mejla direkt till Irans ambassad eller Irans representation i FN i Genève och vädja att avrättningen av Zeinab Sekaanvand stoppas.

Välj mottagare (e-postadress) och skriv ditt brev eller kopiera in mallbrevet nedan. Glöm inte att skriva under med ditt namn:

Mallmejl uppdaterat 20/10

Your Excellency,

While welcoming the news that Zeinab Sekaanvand now is not at imminent risk of execution, I urge Your Excellency to ensure that Zeinab Sekaanvand’s conviction and sentence are quashed and that she is granted a fair retrial without the recourse to the death penalty.

Respectfully

18 oktober, 2016

Narges Mohammadi är en mycket viktig person i Iran som människorättsaktivist. Hon har sedan 1997 stått upp för mänskliga rättigheter. 

Text av Amnestygrupp 209 i Falkenberg

Narges greps i juni 2010 och dömdes först till elva års fängelse. Domen överklagades och under tiden var hon fri mot borgen. Strafftiden sänktes i högre instans till sex år.

Våren 2012 tvingade två civilklädda personer Narges att följa med dem. Hon fördes till Evin-fängelset i Teheran, men överfördes senare till ett fängelse i sin mors hemstad, där hon hölls tillsammans med kriminella och blev skadad vid ett handgemäng (slagsmål) mellan andra intagna. Narges var vid god hälsa när hon först fängslades men vid fängelsevistelserna har hälsan försämrats och hon beviljades i juli samma år permission för vård.

Sommaren 2015 kom civilklädda poliser hem till Narges och förde henne till Evin-fängelset i Teheran. Rättegången har blivit uppskjuten ett flertal gånger de senaste månaderna. Hennes hälsa har allvarligt försämrats och hon har inte fått adekvat medicinsk vård. Hon är nu svårt sjuk och behöver specialistvård utanför fängelset, vilket hennes läkare har förordat.

Den 20 april 2016 ställdes Narges inför domstol där hon blev orättvist anklagad för att ha startat en illegal grupp samt för att konspirera i syfte att begå brott mot staten.

Straffet blev 16 år i fängelse.

Därefter fick Narges inte prata med sina barn i telefon och för att få rätt till det genomförde hon en hungerstrejk som avslutades 16 juli. Hon har nu fått tillstånd att få prata med sina barn i 30 minuter en gång i veckan. Domen på 16 år överklagades men överklagan avslogs i högre instans september 2016 och domen fastställdes. Enligt iransk lag innebär det att hon kommer att friges år 2026. Narges make och deras två tvillingbarn bor numera i Frankrike.

Grupp 209 Falkenberg

Vi är en liten grupp i Falkenberg som arbetar för vårt aktionsfall Narges Mohammadi sedan några år tillbaka. Under årens lopp har vi varje månad skickat vädjandebrev eller vykort till Irans ambassad i Sverige och olika juridiska myndigheter i Iran. Vi deltar i olika evenemang ute på stan där Narges Mohammadis fall tas upp.

nargesblog-2

Det finns nu flera Amnestygrupper i världen som stödjer Narges Mohammadi. Grupperna finns i Danmark, Belgien, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Australien och USA, vi har mejlkontakt med varandra.

Hjälp oss att få Narges Mohammadi frigiven

Det pågår sedan i början av juni 2016 en twitterstorm Free Narges @UnitedForNarges. Fallet tas också upp i återkommande blixtaktioner. Du kan också kontakta vår gruppsekreterare: evamagee70@yahoo.se

10 oktober, 2016

En summering av landavsnittet om USA från Amnestys årsrapport 2015/2016.

Det förekom varken ansvarsutkrävande eller kompensation för brott mot folkrätten och fortfarande satt ett stort antal fångar på den amerikanska flottbasen i Guantánamo Bay på Kuba. Fortfarande uttrycktes rädsla över isoleringsstraff i statliga och federala fängelser, liksom mot våldsanvändningen inom polisen. 27 män och en kvinna avrättades under året.

Liksom 2011 påstod sig USA stödja kraven på en stängning av fängelset i Guantánamo Bay, ratificeringen av Konventionen om barnets rättigheter och Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt ansvarsutkrävande för tortyr. Inget av detta hade genomförts vid årets slut.

Straffrihet

I sin ettårsuppdatering för Kommittén för mänskliga rättigheter sa USA att man förbjöd tortyr och annan misshandel, påtvingade försvinnanden och godtyckligt frihetsberövande av ”alla personer i landets förvar, var de än hålls fängslade”, och att man ”ställde alla personer som gjort sig skyldiga till sådana handlingar till svars”. Vid årets slut hade dock inga åtgärder vidtagits för att stoppa straffriheten för de systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts.

Fånge på Guantanamo Bay i orange fångdräkt leds av två poliser, en på varje sida. Poliserna är klädda i militäruniformer.

© US DoD

Bildtext: Fångar som satt frihetsberövade i Guantánamo Bay förvägrades alltjämt sina mänskliga rättigheter. Vid årets slut hölls 107 män fängslade på Guantánamo Bay, de flesta utan att ha åtalats för något och utan rättegång.

Kampen mot terrorism

Vid årets slut hölls 107 män fängslade på Guantánamo, majoriteten av dem utan att ha åtalats för något och utan rättegång. Runt hälften hade beviljats förflyttning från basen sedan minst fem år tillbaka i tiden. 21 fångar överfördes från basen under året till Estland, Marocko, Saudiarabien, Mauretanien, Oman, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

En mamma sitter på gräset med sin dotter i knät. Bredvid dom har de en skylt med bild på en man och texten "Mr President, Where is my husband?"

© Amnesty International

Bildtext: Majid Khan hölls frihetsberövad inom CIA:s hemliga interneringsprogram och utsattes för påtvingat försvinnande, tortyr och annan misshandel innan han överfördes till Guantánamo Bay 2006. Under förra året framkom ytterligare information om att han utsattes för våldtäkt och tvingades hänga i en träbjälke i flera dagar. Dessutom utsattes hans familj (se bild ovan) för hot. 

Övervåld

Minst 43 personer i 25 delstater dog efter att polisen använt elpistoler mot dem, vilket ökade det totala antalet dödsfall relaterade till elpistoler sedan 2001 till minst 670. De flesta av dem som dog var obeväpnade och verkade inte ha utgjort något allvarligt hot när elpistolen användes.

Bilden visar hur polisen använder tung kravallutrustning vid en demonstration.

© Lucas Ferguson/Reuters

Bildtext: Freddie Grays död i april och ettårsdagen för Michael Browns död (bild ovan) utlöste protester i Baltimore respektive Ferguson. Användningen av tung kravallutrustning och vapen vid bevakningen av demonstrationen avskräckte demonstranterna som utövade sin fulla rätt till fredliga sammankomster.  

Tortyr och annan misshandel

Staden Chicago, Illinois, antog en förordning som beviljade skadestånd till över 100 personer som utsatts för tortyr av anställda vid Chicagos polismyndighet mellan 1972 och 1991. Förordningen omfattar bland annat en fond på 5,5 miljoner dollar för de utsatta, en formell ursäkt från staden Chicago och kostnadsfri högskoleutbildning för de utsatta och deras familjer.

Migranters rättigheter

Fler än 35 000 ensamkommande barn och 34 000 familjer greps när de försökte ta sig över den södra gränsen under året – många av dem flydde från våld och osäkerhet i Mexiko och Centralamerika. Familjer kvarhölls i månader när de ansökte om att få stanna i USA; många hölls i förvar utan ordentlig tillgång till läkarvård, sanitära mat- och vattenförhållanden och rättshjälp. Transpersoner placerades rutinmässigt i förvar enligt sitt födelsekön och riskerade därmed att utsättas för övergrepp, eller hölls i isoleringscell och utan tillgång till hormonbehandling.

Kvinnors rättigheter

Trots framsteg i den godkända lagen om våld mot kvinnor, Violence Against Women Act, saknade våldtagna kvinnor i USA:s och Alaskas ursprungsbefolkningar fortfarande tillgång till grundläggande vård, till exempel hälsoundersökningar. Det var stora skillnader i kvinnors tillgång till hälso- och sjukvård inom sexuell och reproduktiv hälsa, däribland mödravård. Afroamerikanska kvinnor löpte nästan fyra gånger högre risk att dö av graviditetsrelaterade komplikationer än vita kvinnor.

Förhållandena i fängelser

Över 80 000 fångar hölls fängslade under fysiskt och socialt eftersatta förhållanden i federala och statliga fängelser över hela landet. Enligt ett domstolsavgörande skulle den stora majoriteten av fångar på isoleringsavdelningar överföras till allmänna fängelseavdelningar. Granskning visade isoleringssystemets skadliga effekter på fångarnas psykiska och fysiska hälsa.

En grupp människor står och demonstrerar mot dödsstraffet.

© Amnesty International/xx

Bildtext: Nebraskas lagstiftande församling röstade för att avskaffa dödsstraffet efter stora påtryckningar från aktivister. Avskaffandet hade dock inte verkställts vid årets slut eftersom dödsstraffsförespråkare i en namninsamling hade fått tillräckligt underskrifter för att frågan ska avgöras i en folkomröstning 2016.

Dödsstraff

27 män och en kvinna avrättades i sex delstater, vilket ökade det totala antalet avrättningar till 1422. Det var det lägsta antalet avrättningar under ett år sedan 1991. Cirka 50 nya dödsdomar utdömdes. Nästan 3 000 personer satt kvar i dödscell vid slutet av året.

Nebraskas lagstiftande församling röstade för att avskaffa dödsstraffet. Avskaffandet hade dock ännu inte verkställts vid slutet av året, eftersom motståndare under en namninsamling fått tillräckligt många underskrifter för att frågan ska avgöras i en folkomröstning i november 2016.

Under året frikändes sex interner från brott för vilka de ursprungligen dömts till döden, vilket ökade antalet sådana fall till totalt 156 sedan 1973.

Läs hela landavsnittet: USA 2015/2016
Läs mer om årsrapporten: Amnestys årsrapport

6 oktober, 2016

En summering av landavsnittet om Ryssland från Amnestys årsrapport 2015/2016.

Rätten till yttrande- och mötesfrihet har fortsatt varit mycket starkt begränsad. Myndigheterna dominerade såväl tryckt media som radio och TV och har ytterligare utökat kontrollen över internet. Frivilligorganisationer har utsatts för ytterligare trakasserier och repressalier enligt lagen om “utländska agenter”.

Bakgrund

För att hantera Rysslands växande ekonomiska problem och internationella isolering har myndigheterna försökt ena den allmänna opinionen kring sammanhållning, patriotism, “traditionella värderingar” och en rädsla för landets påstådda fiender, såväl inom som utanför landet. Regeringskritiker har utmålats som opatriotiska och kritiserats för att vara “mot den ryska staten” i mainstream-media och har ibland utsatts för våldshandlingar.

Regeringen har fortsatt avfärda de växande bevisen på Rysslands militära inblandning i Ukraina. I maj sade president Putin i ett uttalande att antalet mänskliga förluster inom militären under ”särskilda operationer” i fredstid var en statshemlighet.

Stillbild från en video som visar det som finns kvar av Omar Bin al-Khattab-moskén i centrala Jisr al-Shughour

© Orient News

Bildtext: Den 30 september inledde Ryssland flygattacker i Syrien med det uttalade syftet att bomba den så kallade Islamiska Staten (IS), men man angrep också andra grupper som strider mot den syriska presidenten Bashar al-Assad. Ett stort antal civila dödsoffer rapporterades, vilket Ryssland har förnekat. Bilden ovan visar det som återstår av en moské i centrala Jisr al-Shughour efter flygattack den 1 oktober 2015 som Ryssland misstänks ligga bakom.

Yttrandefrihet

Friheten för medierna har varit fortsatt starkt begränsad genom direkt statlig kontroll och självcensur. Den redaktionella policyn på de flesta redaktioner har varit att troget återge officiella synpunkter på viktiga inhemska och internationella händelser.

Myndigheterna har utökat sin kontroll över internet. Tusentals webbplatser och webbsidor har blockerats av internetleverantörer på order från Roskomnadzor, den ryska tillsynsmyndigheten för massmedier, informationsteknologi och kommunikation. De webbplatser och webbsidor som blockerades i strid med rätten till yttrandefrihet var bland annat politisk satir, information som delades av hbtqi-aktivister, information om demonstrationer samt religiösa texter.

Inskränkningarna av yttrandefriheten har inte bara drabbat journalister och bloggare. Natalja Sjarina, chef för det statliga biblioteket för ukrainsk litteratur i Moskva, anhölls den 28 oktober, anklagad för extremismrelaterad verksamhet. Utredarna hävdade att verk av den ukrainske nationalisten Dimitrij Kortjinskij hade påträffats i biblioteket, i en hög av litteratur som ännu inte hade katalogiserats.

Yevgeny Vitishko står iklädd keps och med en ryggsäck

© Amnesty International

Bildtext: Den 10 november beslutade domstolen i Kirsanov att miljöaktivisten Jevgenij Vitisjko skulle friges. Han hade avtjänat mer än halva sitt straff efter det att han dömts på falska anklagelser inför vinter-OS i Sotji 2014. Men den 20 november, en dag innan domstolens beslut trädde i kraft, överklagade åklagarmyndigheten beslutet. Vitisjko frigavs slutligen den 22 december efter en domstolsförhandling.

Mötesfrihet

Rätten till mötesfrihet har fortsatt varit starkt begränsad. Protester var ovanliga till följd av restriktioner som införts under tidigare år. Organisatörer har regelbundet förvägrats tillstånd att hålla demonstrationer, eller bara tillåtits hålla dem på icke-centrala platser. De som trotsat detta har straffats genom frihetsberövande eller böter.

Den 7 december dömde en domstol i Moskva Ildar Dadin till tre år i en fängelsekoloni för hans upprepade deltagande i “icke auktoriserade” sammankomster mellan augusti och december 2014. Han placerades i husarrest den 30 januari, efter att ha varit frihetsberövad under 15 dagar för att ha deltagit i en fredlig protest i Moskva mot den politiskt motiverade fällande domen mot Oleg Navalnyj, brodern till anti-korruptionsaktivisten och oppositionsledaren Alexej Navalnyj.

Föreningsfrihet

Föreningsfriheten inskränktes ytterligare. Vid slutet av året innehöll justitieministeriets register över frivilligorganisationer som ansågs vara “utländska agenter” 111 organisationer, som tvingades sätta denna stigmatiserande stämpel på alla sina publikationer och uppfylla besvärliga rapporteringskrav. Organisationer som motsatte sig detta fick kraftiga böter.

I september dömdes människorättscentret Memorial (HRC Memorial) att böta 600 000 rubel (motsvarande cirka 70 000 svenska kronor) efter att dess systerorganisation, Historical and Educational Centre Memorial – som inte fanns med i registret – inte skrivit ”utländsk agent” på sina publikationer.

Hbtqi-personers rättigheter

Myndigheterna har fortsatt kränka hbtqi-personers rätt till fredliga sammankomster. I maj försökte hbtqi-aktivisten Nikolaj Aleksejev genomföra en Pride-parad utan tillstånd i Moskva. Det ledde till konfrontationer med hbtqi-motståndare och tio dagars frihetsberövande för tre aktivister, inklusive Aleksejev. I Sankt Petersburg kunde hbtqi-aktivister genomföra några aktiviteter utan att polisen ingrep.

En illustrerad bild föreställande två björnar som håller varandra i handen. På en banderoll runt ramen står det "hbtqi-rättigheter - till Ryssland med kärlek"

© Phil Wheeler / Anna Goodson Illustration Agency

Bildtext: Illustratören Anna Goodson samlade in illustrationer för att uppmärksamma Rysslands anti-gay lag och det våld som hbtq-personer utsätts för och för att visa solidaritet med hbtq-personer i Ryssland.

Rättsväsende

Den 15 december skrev president Putin under en ny lag enligt vilken författningsdomstolen kan besluta att domar från Europadomstolen för mänskliga rättigheter och andra internationella domar inte är möjliga att implementera om de “kränker” den ryska konstitutionens “företräde”.

Flyktingars och migranters rättigheter

Enligt officiell statistik fick 130 297 personer tillfällig asyl under årets första nio månader. Av dem kom 129 506 från Ukraina och 482 från Syrien. Endast 96 av 1 079 ansökningar om permanent flyktingstatus beviljades, inga till syriska medborgare.

Det har regelbundet kommit uppgifter om att människor har tvångsavvisats till Uzbekistan och andra centralasiatiska länder där de riskeras att utsättas för tortyr och andra allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Norra Kaukasus

I norra Kaukasus har färre attacker av väpnade grupper rapporteras än tidigare år.

Brottsbekämpande myndigheter har fortsatt att förlita sig på säkerhetsoperationer i kampen mot väpnade grupper, och har fortsatt att misstänkas för att använda sig av påtvingade försvinnanden, olaga frihetsberövande, liksom tortyr och annan misshandel av fångar.

Rapporteringen kring människorättssituationen från området har minskat påtagligt på grund av allvarliga repressalier mot människorättsförsvarare och oberoende journalister, som regelbundet utsatts för trakasserier, hot och våld från såväl polis som grupper som stödjer regeringen.

Läs hela landavsnittet: Ryssland 2015/2016
Läs mer om årsrapporten: Amnestys årsrapport

5 oktober, 2016

Landavsnittet om Sverige från Amnestys årsrapport 2015/2016.

Justitieombudsmannen framförde skarp kritik mot en polisdatabas över romska personer. Arbetet med att granska och föreslå förbättringar för hur förundersökningar och åtal rörande våldtäkt hanteras av rättssystemet fortsatte av en tidigare tillsatt kommitté.

Diskriminering
Den 17 mars offentliggjorde justitieombudsmannen ett beslut som kraftigt kritiserade Skånepolisens databas över romer – ett register som hade upptäckts av grävande journalister i september 2013. Databasen innehöll över 4 000 namn på personer, varav de flesta inte fanns med i belastningsregistret.  Justitieombudsmannen höll länspolismästaren i Skåne som ytterst ansvarig men skuldbelade även chefen för kriminalunderrättelseverksamheten, samt de poliser som arbetade med dataregistret. Till skillnad från tidigare granskningar, utförda av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden samt en åklagare, fann justitieombudsmannen i sin utredning att dataregistret i praktiken hade grundats på etnisk tillhörighet, i detta fall av en redan marginaliserad etnisk grupp.

Våld mot kvinnor och flickor
Den parlamentariska kommitté som tillsattes av regeringen 2014 i syfte att undersöka hur rättssystemet och polisen hanterade förundersökningar och åtal rörande våldtäkt fortsatte sitt arbete. Kommittén hade tillsatts på initiativ av riksdagens justitieutskott och skulle analysera det stora antalet nedläggningar av förundersökningar och att så få rapporterade våldtäkter leder till åtal. Kommittén skulle även rekommendera förbättringar i rättsprocessen och se över straffbestämmelserna rörande våldtäktsbrott, samt även överväga ett krav på genuint samtycke till den sexuella handlingen.

I oktober sände samhällsprogrammet Kalla Fakta ett reportage som visade hur läkare på tre vårdcentraler erbjöd sig att utföra ”oskuldskontroller” på tonårsflickor, enligt föräldrars och äldre släktingars önskemål men mot flickornas vilja. Programmet gjorde gällande att de läkare som var inblandade i proceduren underlät att anmäla dylika fall till de sociala myndigheterna. Samtliga tre kliniker anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – en statlig myndighet med tillsynsansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. IVO:s granskning pågick fortfarande vid årets slut. Socialstyrelsen undersökte behovet av att öka medvetenheten om eller utfärda utökade riktlinjer gällande samtycke och påtvingade eller närgångna fysiska undersökningar inom hälso- och sjukvården.

Tortyr och annan misshandel

I början av september överlämnade en chefsrådman, som hade fått i uppdrag av regeringen att biträda justitiedepartementet, en promemoria där det föreslås att en ny lag införs där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott. Detta skedde till följd av långvarig kritik från människorättsorganisationer och FN:s tortyrkommitté, bland annat i den senares sammanfattande slutsatser gällande Sveriges periodiska rapport i december 2014.

Läs mer om årsrapporten: Amnestys årsrapport

2 oktober, 2016

En summering av landavsnittet om Eritrea från Amnestys årsrapport 2015/2016.

Under sommaren utgjorde eritreaner – efter syrier och afghaner – den tredje största flyktinggruppen som flydde över Medelhavet, och en majoritet av dem som miste livet under resan. Någon rättssäkerhet fanns fortfarande inte, politisk opposition var alltjämt förbjuden och oberoende medier samt oberoende universitet var fortsatt förbjudna att finnas. Restriktioner som handlar om religionsfrihet och rörelsefrihet fanns kvar.

Bakgrund

I maj kungjordes nya lagar gällande civilrätt och straffrätt, liksom tillämpningsförfaranden för dessa.  De nya lagarna ersatte övergångslagarna som funnits sedan landet blivit självständigt.

Tvångsarbete – allmän värnplikt

Den obligatoriska allmänna värnplikten fortsatte att användas i ett system som i praktiken innebär tvångsarbete. En betydande del av befolkningen var inkallad till militärtjänst, i vissa fall i upp till 20 års tid. De inkallade fick undermåliga löner som inte räckte till att täcka familjernas grundläggande behov och de fick endast permission på begränsad och slumpmässig basis, vilket i många fall splittrade deras familjer.

Barn uttogs fortfarande till militär utbildning till följd av kravet att alla skolelever ska genomföra årskurs tolv vid det militära träningslägret Sawa. Där levde de under svåra förhållanden med militär disciplin och vapenträning. Det hände att barn slutade skolan i förtid för att undgå detta öde. Män upp till 67 år rekryterades. Tusentals människor försökte att undkomma detta system, bland annat genom att fly från landet.

Samvetsfångar

Tusentals samvetsfångar och politiska fångar fortsatte att hållas frihetsberövade utan åtal eller rättegång, och förvägrades rätten att träffa advokat eller familjemedlemmar. Bland dessa frihetsberövade fanns före detta politiker, journalister och utövare av icke godkända religioner, varav många har suttit fängslade i långt över tio år. Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak, som greps den 23 september 2001, sitter fortfarande fängslad. Han har aldrig ställts inför rätta och myndigheterna vägrar att uppge var han hålls fängslad.

Regeringen förnekade att de höll många av dessa personer frihetsberövade och vägrade att ge anhöriga någon information vare sig om var de befann sig eller om deras hälsotillstånd. Inte heller ville man bekräfta uppgifter om dödsfall i häktet.

Porträtt av Aster Fissehation mot en vit bakgrund

© Privat

Bildtext: Tusentals samvetsfångar och politiska fångar fortsatte att hållas frihetsberövade utan åtal eller rättegång. En av dessa, Aster Fissehation, eritreansk politiker, är en fängslad samvetsfånge.

Tortyr och annan misshandel

Frihetsberövade vuxna och barn levde under svåra förhållanden, ofta i underjordiska celler eller i containrar, med brist på mat, vatten och sängplats. Dessutom var tillgången till sanitetsinrättningar och dagsljus bristfällig. I vissa fall uppgick dessa förhållanden till tortyr, och barn fick ibland sitta fängslade tillsammans med vuxna.

Container i metall, av den typen som används för att spärra in politiska och religiösa personer

© Privat

Bildtext: Frihetsberövade vuxna och barn levde ofta i underjordiska celler eller i contrainrar med brist på mat, vatten och sängplats. Ibland blev dessa människor också utsatta för tortyr.

Flyktingar och asylsökande

Flyktingar som nådde Europa vittnade om att de hade betalat människosmugglare för varje etapp av resan från hemlandet. Armépersonal sägs ha varit involverad i smugglingen av människor från Eritrea.

Ett stort antal barn lämnade Eritrea på egen hand för att undgå värnplikten, vilket gjorde att de riskerade att bli utnyttjade. Människosmugglare sägs ha erbjudit barn en gratis flyktväg till Europa, men när de väl nått Libyen har de hållit barnen som gisslan och begärt pengar från deras föräldrar i Eritrea för att släppa barnen fria.

Som en konsekvens av det ökande antalet flyktingar skärpte vissa europeiska länder, till exempel Storbritannien, sin hantering av asylärenden rörande eritreanska medborgare. Ohållbara påståenden kring förbättringar i ursprungslandet framfördes som skäl för att avslå ansökningar.

Utomhus sedd genom ett fönster med galler över sig

© Amnesty International

Bildtext: Eritreaner som flydde från landet för att nå Europa utsattes för många faror längs vägen över Medelhavet. Bland annat att bli tagna som gisslan mot en lösensumma av beväpnade grupper och människosmugglare.

Internationell granskning

I juni presenterade FN:s Undersökningskommission för mänskliga rättigheter i Eritrea (Commission of Inquiry for Human Rights in Eritrea) sin första rapport, vilken innefattade otaliga fall av brott mot de mänskliga rättigheterna sedan landet blev självständigt. Enligt rapporten kan regeringen vara ansvarig för brott mot mänskligheten.

Läs hela landavsnittet: Eritrea 2015/2016
Läs mer om årsrapporten: Amnestys årsrapport

30 september, 2016

Augusti 2016

Kära vänner från Amnesty International runt om i världen,

Jag är Phyoe Phyoe Aung. Många av er kämpade för min frigivning från fängelse, och skickade brev till mig som stöd när jag satt i fängelse. Jag har velat svara er alla sedan jag släpptes – jag vill be om ursäkt till för att det kommer sent.

Som dotter till en före detta politisk fånge känner jag mycket väl till namnet Amnesty International och har, sedan jag var ung, hört om era kampanjer för att frige samvetsfångar, bland dem Aung San Suu Kyi.

År 2015 blev jag själv en av Amnesty Internationals samvetsfångar.

Efter det fick jag så många vykort, handgjorda kort med teckningar av vackra djur fulla av varma önskningar, uppmuntrande brev och vackra dikter från människor över hela världen. Jag får fortfarande era brev via Amnesty Internationals kontor och en organisation för politiska fångar. Jag planerar att samla några av dessa brev och kort och använda dem för att skapa ett arkiv om politiska fångars historia.

Ett bord täckt av kuvert, teckningar och vykort till Phyoe Phyoe Aung

© Amnesty International

Bildtext: Några av alla brev, teckningar och vykort skickade till Phyoe Phyoe Aung under kampanjen Skriv för frihet 2015. Phyoe Phyoe Aungs fall var ett av fem som uppmärksammades av den svenska sektionen.

Jag är så tacksam för Amnesty International och alla de personer som deltog i kampanjen för min frigivning. Internationella rörelser som er skapar press på regeringar för vår fysiska frihet, men vetskapen om er solidaritet ger oss också mentalt stöd.

Vi känner att internationella organisationer som Amnesty International aldrig glömmer de människor som står inför orättvisor i sin kamp för mänskliga rättigheter. Amnesty Internationals stora solidaritetskampanjer stödjer vår kamp för mänskliga rättigheter – ni är människor från hela världen som älskar och kämpar för de mänskliga rättigheterna.

Vi måste vara starka och komma ihåg hur viktigt det är att gå samman i vår kamp.

Tack så mycket var och en av er. Inte bara för kampanjen för min frigivning och frigivning av andra fångar, utan för att ni hjälper till att hålla vårt hopp och vad vi tror på levande. Jag hoppas att vi tillsammans kommer att fortsätta kampen tills vår gemensamma dröm om mänskliga rättigheter och rättvisa för alla uppfylls.

Vänliga hälsningar,
Phyoe Phyoe Aung

28 september, 2016